Drukuj

Art. 83 KPOW


Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Artykuł 83.

W razie niedoręczenia obwinionemu wyroku zaocznego, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania, sąd może umorzyć postępowanie, jeżeli upłynął już termin przedawnienia karalności wykroczenia.
Artykuł 1 ...81 82 83 84 85 ...121

Przejdź do artykułu