Drukuj

Art. 102 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 102.

Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...100 101 102 103 103a ...166

Przejdź do artykułu