Drukuj

Art. 101 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 101.

Kto uchyla się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu lub lodu,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...99 100 101 102 103 ...166

Przejdź do artykułu