Drukuj

Art. 100 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 100.

Kto:

 1. zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
   
 2. włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
   
 3. uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
   
 4. wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym,
   
podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Artykuł 1 ...98 99 100 101 102 ...166

Przejdź do artykułu