Drukuj

Art. 126 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 126.

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia, przywłaszcza sobie albo umyślnie niszczy lub uszkadza cudzą rzecz przedstawiającą wartość niemajątkową,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
Artykuł 1 ...124 125 126 127 128 ...166

Przejdź do artykułu