Drukuj

Art. 99 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 99.

§ 1. Kto:

  1. (uchylony)
     
  2. niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe,
     
  3. usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
     
  4. (uchylony)

podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych.
Artykuł 1 ...97 98 99 100 101 ...166

Przejdź do artykułu