Drukuj

Art. 15 KM


Kodeks morski
Artykuł 15.

Armator, którego statek uzyskał czasową polską przynależność, jest obowiązany obsadzić statek załogą zgodnie z polskimi przepisami i poddać statek polskim przepisom, w szczególności w zakresie: pomiaru, bezpieczeństwa morskiego, dokumentów statku i ochrony środowiska.

Artykuł 1 ...13 14 15 16 17 ...360

Przejdź do artykułu