Drukuj

Art. 112 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 112.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm.
Artykuł 1 ...110 111 112 113 114 ...243

Przejdź do artykułu