Drukuj

Art. 114 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 114.

1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.

2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.
Artykuł 1 ...112 113 114 115 116 ...243

Przejdź do artykułu