Drukuj

Art. 121 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 121.

  1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

  2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.
     
  3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
     
Artykuł 1 ...119 120 121 122 123 ...243

Przejdź do artykułu