Drukuj

Art. 210 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 210.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.
Artykuł 1 ...208 209 210 211 212 ...243

Przejdź do artykułu