Drukuj

Art. 208 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.
Artykuł 1 ...206 207 208 209 210 ...243

Przejdź do artykułu