Drukuj

Art. 88 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 88.

  1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.

  2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
     
  3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
     
Artykuł 1 ...86 87 88 89 90 ...243

Przejdź do artykułu