Drukuj

Art. 6 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 6.

  1. Szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

  2. Ponowne powołanie na Szefa CBA może nastąpić tylko raz. Szef CBA pełni obowiązki do dnia powołania jego następcy.
     
  3. Kadencja Szefa CBA wygasa w przypadku jego śmierci lub odwołania.
     
  4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa CBA, powołuje i odwołuje zastępców Szefa CBA po zasięgnięciu opinii Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
     
Artykuł 1 ...4 5 6 7 8 ...216

Przejdź do artykułu