Drukuj

Art. 18a O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 18a.

1. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli:
 

  1. nie złożono żadnej oferty;
     
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2.
     

2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert organ administracji publicznej podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3.

Artykuł 1 ...17 18 18a 19 19a ...53

Przejdź do artykułu