Drukuj

Art. 19d O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 19d.

Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.

Artykuł 1 ...19b 19c 19d 19e 19f ...53

Przejdź do artykułu