Drukuj

Art. 11d O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 11d.

Do realizacji zadań publicznych zlecanych na podstawie art. 11a11c stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 ust. 1 i art. 1618 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19.

Artykuł 1 ...11b 11c 11d 12 13 ...53

Przejdź do artykułu