Drukuj

Art. 34 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 34.

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do nadzoru i kontroli wydatkowania środków publicznych stosuje się odpowiednio przepisy o finansach publicznych.

2. Przepisy ust. 1, art. 28 i art. 3033b nie wyłączają stosowania odrębnych przepisów dotyczących kontroli, a także uprawnień nadzorczych innych organów.

Artykuł 1 ...33a 33b 34 34a 34b ...53

Przejdź do artykułu