Drukuj

Art. 28 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 28.

1. Nadzór nad działalnością pożytku publicznego organizacji pożytku publicznego, w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z art. 810, art. 20, art. 21, art. 23, art. 2427 oraz art. 4248, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. (uchylony).

Artykuł 1 ...27b 27c 28 29 30 ...53

Przejdź do artykułu