Drukuj

Art. 7 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 7.

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Artykuł 1 ...5c 6 7 8 9 ...53

Przejdź do artykułu