Drukuj

Art. 143 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 143.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) w art. 80 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, informacji oraz dokumentów, które otrzymał w związku z prowadzeniem BDO, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...141 142 143 144 145 ...176

Przejdź do artykułu