Drukuj

Art. 145 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 145.

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych przez 3 miesiące od dnia jej wydania.”.
Artykuł 1 ...143 144 145 146 147 ...176

Przejdź do artykułu