Drukuj

Art. 144 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 144.

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593 oraz z 2018 r. poz. 9 i 650) w art. 159 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UDT administruje i przetwarza dane zawarte w rejestrach, o których mowa w art. 158 ust. 1, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...142 143 144 145 146 ...176

Przejdź do artykułu