Drukuj

Art. 23 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 23.

1. Podmiot certyfikujący przekazuje Prezesowi Urzędu dane podmiotu, któremu udzielono certyfikacji, oraz podmiotu, któremu cofnięto certyfikację, wraz ze wskazaniem przyczyny jej cofnięcia.

  1. Prezes Urzędu prowadzi publicznie dostępny wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 1.
     
  2. Prezes Urzędu dokonuje wpisu do wykazu niezwłocznie po dokonaniu certyfikacji albo otrzymaniu informacji o dokonaniu certyfikacji przez podmiot certyfikujący.
     
  3. Prezes Urzędu udostępnia wykaz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i dokonuje jego aktualizacji.
     
Artykuł 1 ...21 22 23 24 25 ...176

Przejdź do artykułu