Drukuj

Art. 43 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 43.

1. Marszałek Sejmu przesyła wnioskodawcy niezwłocznie uchwałę, o której mowa w art. 41 ust. 9 i art. 42 ust. 5.

2. Uchwały, o których mowa w art. 41 ust. 9 i art. 42 ust. 5, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Artykuł 1 ...41 42 43 44 45 ...176

Przejdź do artykułu