Drukuj

Art. 45 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 45.

1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „Urzędem”.

 1. W przypadkach uzasadnionych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrony danych osobowych na danym terenie Prezes Urzędu może w ramach Urzędu tworzyć jednostki zamiejscowe Urzędu.
   
 2. Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia, nadaje statut Urzędowi, określając:
   
 1. organizację wewnętrzną Urzędu,
   
 2. zakres zadań swoich zastępców,
   
 3. zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu
   
 - mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań Urzędu.
Artykuł 1 ...43 44 45 46 47 ...176

Przejdź do artykułu