Drukuj

Art. 46 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 46.

1. Prezes Urzędu, zastępcy Prezesa Urzędu, a także pracownicy Urzędu są obowiązani zachować w tajemnicy informacje, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1, trwa także po zakończeniu kadencji albo zatrudnienia.
Artykuł 1 ...44 45 46 47 48 ...176

Przejdź do artykułu