Drukuj

Art. 57 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 57.

1. Administrator lub podmiot przetwarzający może wystąpić do Prezesa Urzędu z wnioskiem o przeprowadzenie uprzednich konsultacji, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679.

  1. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
     
  2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w art. 36 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Prezes Urzędu informuje o nieudzieleniu konsultacji, wskazując przyczyny ich nieudzielenia.
     
Artykuł 1 ...55 56 57 58 59 ...176

Przejdź do artykułu