Drukuj

Art. 58 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 58.

Jeżeli Prezes Urzędu, na podstawie posiadanych informacji, uzna, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń, i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.
Artykuł 1 ...56 57 58 59 60 ...176

Przejdź do artykułu