Drukuj

Art. 59 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 59.

1. Prezes Urzędu w sprawach ochrony danych osobowych współpracuje z niezależnymi organami nadzorczymi powołanymi na podstawie art. 91 rozporządzenia 2016/679.

2. Prezes Urzędu może zawrzeć z organami, o których mowa w ust. 1, porozumienie o współpracy i wzajemnym przekazywaniu informacji.
Artykuł 1 ...57 58 59 60 61 ...176

Przejdź do artykułu