Drukuj

Art. 75 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 75.

1. W przypadkach, o których mowa w art. 61 ust. 8, art. 62 ust. 7 i art. 66 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, Prezes Urzędu może wydać postanowienie o zastosowaniu środka tymczasowego, o którym mowa w art. 70 ust. 1.

  1. W postanowieniu Prezes Urzędu określa termin obowiązywania środka tymczasowego, o którym mowa w art. 70 ust. 1, nie dłuższy niż 3 miesiące.
     
  2. Na postanowienie służy skarga do sądu administracyjnego.
     
Artykuł 1 ...73 74 75 76 77 ...176

Przejdź do artykułu