Drukuj

O Radzie Mediów Narodowych

Pobierz za darmo Ustawa o Radzie Mediów Narodowych (O Radzie Mediów Narodowych) Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. (.doc)

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. Treść


O Radzie Mediów Narodowych


Inne

О działaniach antyterrorystycznych O wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego O wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych O odpadach wydobywczych