Drukuj

Art. 16 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 16.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia.
Artykuł 1 ...14 15 16 17 18 ...83

Przejdź do artykułu