Drukuj

Art. 17 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 17.

Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje zarządzenia.
Artykuł 1 ...15 16 17 18 19 ...83

Przejdź do artykułu