Drukuj

Art. 4 O wojewodzie i administracji rządowej w województwie


O wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Artykuł 4.

Odrębne ustawy określają:

  1. zasadniczy podział terytorialny państwa;
     
  2. nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę;
     
  3. zasady i tryb ustalania granic województw oraz dokonywania ich zmian;
     
  4. zasady ustalania niepokrywających się z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa podziałów terytorialnych w celu wykonywania zadań niezespolonej administracji rządowej.
Artykuł 1 2 3 4 5 6 ...83

Przejdź do artykułu