Drukuj

Art. 51 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 51.

1. Dokumenty z rejestru stanu cywilnego wydaje się przez okresy przechowywania aktów, o których mowa w art. 28 ust. 1.

2. Po upływie okresów przechowywania można wydać dokumenty z rejestru stanu cywilnego, jeżeli nie sporządzono aktu zgonu dla osoby, której dokumenty te dotyczą lub nie zarejestrowano informacji o zgonie tej osoby.
Artykuł 1 ...49 50 51 52 53 ...149

Przejdź do artykułu