Drukuj

Art. 92 Prawo o aktach stanu cywilnego


Prawo o aktach stanu cywilnego
Artykuł 92.

1. Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu, a jeżeli zgłoszenie zgonu nastąpiło w sposób określony w art. 17 – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia zgonu.

2. Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu.
Artykuł 1 ...90 91 92 93 94 ...149

Przejdź do artykułu