Drukuj

Art. 107 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 107.

Rada Ministrów do dnia 30 czerwca 2000 r. przedłoży Sejmowi informację o skutkach obowiązywania ustaw, o których mowa w art. 1, wraz z propozycjami niezbędnych zmian.

Artykuł 1 ...105 106 107 108 109 110

Przejdź do artykułu