Drukuj

Art. 109 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 109.

Z dniem 31 grudnia 1998 r. tracą moc:

  1. ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych (Dz.U. Nr 18, poz. 113, z 1958 r. Nr 45, poz. 224 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324),
     
  2. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt (Dz.U. Nr 8, poz. 51 i z z 1989 r. Nr 35, poz. 192 ),
     
  3. ustawa z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224, Nr 123, poz. 780 i Nr 162, poz. 1120).
Artykuł 1 ...107 108 109 110

Przejdź do artykułu