Drukuj

Art. 22 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 22.

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, dostosuje organizację, obszar działania urzędów i izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, a także ich siedziby do organizacji administracji publicznej określonej w ustawach, o których mowa w art. 1.

Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...110

Przejdź do artykułu