Drukuj

Art. 31 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 31.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. dotychczasowi komendanci komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio:
   
  1. komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, w przypadku określonym w art. 30 ust. 3 pkt 1,
    
  2. komendanta komisariatu Policji,
    
  3. komendanta komisariatu specjalistycznego Policji.
    
 2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. komendanci rejonowi będący pełnomocnikami, o których mowa w art. 30 ust. 4, stają się pełniącymi obowiązki odpowiednio komendanta miejskiego lub powiatowego Policji.
   
 3. Pełnienie obowiązków komendantów Policji, o których mowa w ust. 1 i 2, trwa nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1999 r.
   
 4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do zastępców komendantów komisariatów Policji.
Artykuł 1 ...29 30 31 32 33 ...110

Przejdź do artykułu