Drukuj

Art. 41 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 41.

  1. Pełniący obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, w uzgodnieniu z Delegatem Rządu, do dnia 15 grudnia 1998 r. powierzy pełnienie obowiązków powiatowego inspektora nadzoru budowlanego osobie będącej pracownikiem aparatu wykonawczego organów nadzoru budowlanego. Pełniący obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wykonują swoje kompetencje od dnia 1 stycznia 1999 r. do czasu powołania we właściwym trybie powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 1999 r.
     
  2. Pracownicy urzędów rejonowych wykonujący zadania z zakresu nadzoru budowlanego, stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. pracownikami powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Przepis art. 57 i 58 stosuje się odpowiednio.
     
  3. Wykazy pracowników, o których mowa w ust. 2, przygotowuje kierownik urzędu rejonowego.
Artykuł 1 ...39 40 41 42 43 ...110

Przejdź do artykułu