Drukuj

Art. 67 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 67.

  1. Ostateczna decyzja o przekazaniu powiatowi praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej.

  2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych.

Artykuł 1 ...65 66 67 68 69 ...110

Przejdź do artykułu