Drukuj

Art. 81 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 81.

W celu wykonania zobowiązań, w tym wynikających z art. 56 ust. 3, marszałek województwa, z dniem wyboru, jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi wojewódzkich sejmików samorządowych mających siedziby na obszarze województwa.

Artykuł 1 ...79 80 81 82 83 ...110

Przejdź do artykułu