Drukuj

Art. 82 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 82.

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, tryb rozliczenia środków budżetowych za rok 1998 oraz szczególne zasady i tryb sporządzenia i przekazywania sprawozdań budżetowych za rok 1998, a także szczególne zasady i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 16, 18 i 26, oraz inne jednostki przejmowane przez wojewodów.

Artykuł 1 ...80 81 82 83 84 ...110

Przejdź do artykułu