Drukuj

Art. 29 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 29.

Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Artykuł 1 ...27a 28 29 30 31 ...269

Przejdź do artykułu