Drukuj

Art. 601 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 601.

Dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia kuratora na wniosek osoby zainteresowanej sąd opiekuńczy miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej.

Artykuł 1 ...599 600 601 602 603 ...1217

Przejdź do artykułu