Drukuj

Art. 549 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 549.

O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela, pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu.

Artykuł 1 ...547 548 549 550 551 ...674‑682

Przejdź do artykułu