Drukuj

Art. 25 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 25.

1. Osoba przeprowadzająca czynności sprawdzające jest uprawniona do:

 1. wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń w dniach i godzinach pracy administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta albo podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek;
   
 2. wglądu do dokumentów i informacji mających bezpośredni związek z działalnością objętą certyfikacją;
   
 3. oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania danych;
   
 4. żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością objętą certyfikacją.
   
 1. Czynności sprawdzających dokonuje się w obecności administratora, podmiotu przetwarzającego, producenta lub podmiotu wprowadzającego usługę lub produkt na rynek lub osoby przez niego upoważnionej.
   
 2. Z czynności sprawdzających sporządza się protokół i przedstawia go administratorowi, podmiotowi przetwarzającemu, producentowi albo podmiotowi wprowadzającemu usługę lub produkt na rynek. Przepis art. 88 stosuje się odpowiednio.
   
Artykuł 1 ...23 24 25 26 27 ...176

Przejdź do artykułu