Drukuj

Art. 14 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 14.

 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. istniejące w dniu 31 grudnia 1998 r.:

  1. urzędy rejonowe oraz zamiejscowe jednostki urzędów rejonowych w tych miastach będących siedzibami władz powiatów, w których nie ma siedzib władz miasta na prawach powiatu, stają się starostwami powiatowymi,
    
  2. urzędy rejonowe w miastach na prawach powiatu stają się starostwami powiatowymi powiatów mających siedziby swoich władz w tych miastach,
    
  3. urzędy rejonowe w miastach na prawach powiatu, w których nie ma siedziby władz innego powiatu, wchodzą w skład urzędu miasta,
    
  4. urzędy rejonowe nie wymienione w pkt 1-3 wchodzą w skład starostwa powiatowego powiatu, na którego obszarze miały siedziby.
    
 2. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się starostwa powiatowe w miastach będą- cych siedzibami władz powiatu, w których przed tym dniem nie było siedziby urzędu rejonowego lub zamiejscowej jednostki urzędu rejonowego.
   
 3. Dla obszaru miasta na prawach powiatu funkcję starostwa powiatowego pełni urząd miasta.
Artykuł 1 ...12 13 14 15 16 ...110

Przejdź do artykułu